Illustration for article titled M-SOS

M-SOS je identifikacijski sistem osebne varnosti, ki v sodelovanju s klicnim centrom 112 uporabniku omogoča lažjo prepoznavo pri rekreaciji, športu ali delu. Osnovna naloga sistema M-SOS je hitro posredovanje podatkov reševalcem, ključnih za ustrezno oskrbo ponesrečenca.

Kaj teševalci v primeru nezgode vedo o vas?
Kdo jim bo povedal, ko vi ne morete?

V vašem M-SOS profilu lahko sami določite podatke, katere želite, da jih preko SMS prejmejo reševalci ali naključne osebe, ki vas najdejo ob nesreči.

Advertisement
Illustration for article titled M-SOS

Pomagajte

Na ponesrečencu poiščite M-SOS ID nosilec in unikatno ID številko. Pošljite jo s SMS sporočilom na mobilno številko 041 301 501. Ta je natisnjena na vseh nosilcih. Avtomatski odzivnik vam bo v povratnem SMS sporočilu posredoval njegove nujne podatke, s pomočjo katerih mu boste lažje pomagali.

Podrobneje o M-SOS | Nakup nosilcev v Trgovini Tek za vse

Share This Story

Get our newsletter